+45 2513 8955

Med R2D Power Screening


optimereres virksomhedens energiforbrug.

Powerscreening

R2D Power Screening er den optimale løsning for alle som bruger meget lys; private såvel som erhverv, service og produktion.

Med R2D Power Screening tages de vigtigste skridt, nemlig de første, på vejen for at optimere virksomhedens energiforbrug.

En R2D Power Screening giver en tilstandsrapport på virksomhedens forbrug.

Gennemgangen kortlægger hvilke indsatsområder, der kan arbejdes med, og hvilke resultater de anbefalede tiltag vil give.

Screening er gratis – hvorfor vente !


R2D–2DO

Der udarbejdes en aktivitetsplan ud fra de indsamlede data.

Aktivitetsplanen indeholder alle relevante projekter, prioriteret efter bedst mulige selvfinansierings-grad og under hensyntagen til teknologisk fremtidssikring og evt. gener ved renoveringstiltag.

Aktivitetsplanen indeholder faste tilbud på alle aspekter af opgaverne samt anbefalet start, afslutning og evalueringstidspunkter.


Vi anbefaler typisk følgende forløb: - Gennemgang af forbrug og opmåling af klimaskærm hos kunden.
- Analyse af energiforbrug.
- Beregninger af besparelsespotentiale.
- Beregning og indhentning af tilbud.
- Projektering: herunder anbefalet prioritering af energibesparende løsninger.
- Gennemgang af resultater og fastsættelse af endelig handlingsplan.

Med R2D–2DO har du, efter vores afsluttende rådgivningsmøde, implementeret en skræddersyet bæredygtig handlingsplan for din virksomheds energioptimering med fokus.

Kontakt os nu