Vi leverer løsninger til reduktion af el- og varme forbruget og oppebærer ene- og eksklusiv rettigheder til en bred vifte af energioptimerende produkter.

Vores primære virkeområde er målrettet virksomheder med et minimum forbrug på 25.000 kWh.
Vi har indgået samarbejde med en række produktcertificerede samarbejdspartnere med special-viden inden for deres specifikke fagområde.

Til sammen repræsenterer vi en bred specialviden omkring udviklingen, elite optimering, tilskuds-berettigelse og lovgivning primært indenfor logistik, produktion, kontor og detailhandel brancher.