+45 2513 8955

Energibranchen er i voldsom vækst


små og mellemstore virksomheder kan drage fordel – vi hjælper med ekspertisen !

Energy-College

Brugen af vedvarende energi og reducering af energiforbrugbliver til stadighed vigtigere; ud over miljøhensynet er der en enorm økonomisk gevinst at hente.

Især de små og mellemstore virksomheder kan drage fordel af disse omkostnings besparelser, men de mangler ofte den nødvendige ekspertise eller praktiske tilgang til at vurdere rentabilitet ved f.eks. at optimere eksisterende systemer frem for at skifte til nyt – eller omvendt; samt planlægning af det mest hensigtsmæssige forløb og fremgangsmåde.

Selve branchen har et konstant og vedvarende behov for efteruddannelse og ajourføring.

Energibranchen er en branche i voldsom vækst, og i de virksomheder hvor der ikke er et planlagt ajourførings programmer risikerer man ofte, at ens personale grundet travlhed kommer i situationer hvor de rådgiver kunder med en forældet viden; simpelthen grundet områdets rivende teknologiske udvikling.

Da der generelt er få holistiske kurser uden branchespecifikke barrierer, indenfor såvel energi-renovering og vedvarende energi, tilbyder Reduce2day – i et tæt og engageret samspil med vores samarbejdspartnere – et uddannelses forløb, hvor der kan tages konkret udgangspunkt i de specifikke virksomheder deltagerne måtte repræsentere; ligesom personel med rette håndværksmæssige kvalifikationer, kan blive certificeret i håndteringen af en lang række energioptimerings- og produktions produkter.

Kontakt os nu